ی کارت معافیت، مشمول بیمه پردازی اختیاری نمی شوند.

افراد دارای کارت معافیت سربازی مشمول بیمه پردازی اختیاری نمی شوند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، منصور آتشی با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: ماده ای در قانون تامین اجتماعی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که خدمت سربازی را انجام داده اند، می توانند سابقه خدمت سربازی را به عنوان سابقه قابل قبول برای بیمه محاسبه کنند. از اینرو افراد دارای کارت معافیت، مشمول این قانون نمی باشند.
وی افزود: با توجه به قانون اصلاح تبصره ماده ١۴ قانون کار و قانون استفساریه آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود و دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی بیمه اختیاری هستند، می توانند نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند.
آتشی افزود: متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه مدارک شناسایی معتبر از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهی کارت پایان خدمت، با احراز سایر شرایط مقرر، نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه، تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند.
مدیرکل امورفنی بیمه شدگان تامین اجتماعی اظهار داشت: این افراد مانند بیمه شدگان عادی می توانند از حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: حداکثر سن برای متقاضیان بیمه اختیاری، ۵٠ سال تمام است و چنانچه فردی مازاد بر ۵٠ سال سن داشته باشد، متناسب با آن، باید دارای سابقه قبلی باشد.
آتشی درخصوص واریز حق بیمه، بیمه شدگان اختیاری گفت: افراد می توانند طبق قرارداد منعقد شده، حق بیمه هرماه را، تا دو ماه بعد پرداخت کنند و چنانچه در موعد مقرر از آخرین قرارداد پرداخت نشود، به منزله انصراف آن شخص از ادامه بیمه پردازی تلقی می شود.

ویدیو توضیحات مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی فرآیند بیمه سربازان پس از پایان دوره خدمت – شبکه خبر

دارندگان کارت معافیت برای ادامه بیمه پردازی اختیاری باید حداقل یک ماه سابقه بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد را دارا باشند

درباره کارگزاری 192