http://www.tamin.ir/content/files/shahrestanha_pr/166403.jpg

 

به گزارش روابط عمومی شعبه شهریار : دراجرای طرح بازدید دانش آموزی از شعب سازمان تامین اجتماعی صبح روز سه شنبه مورخ ١۵/١٢/١٣٩۶گروهی از دانش آموزان هنرستان شهدا بهمراه مربی خود با حضور در شعبه و بازدید میدانی از نزدیک با نحوه ارائه خدمات سازمان و مزایای آن آشنا شدند. در ابتدا این بازدید حمید رستمی ریاست شعبه ضمن خیر مقدم به داش آموزان مطالبی را در خصوص بیمه و تعهدات آن به بیمه شدگان و مستمری بگیران را بیان نمود. هدف از این بازدید ها ، آشنایی دانش آموزان و آینده سازان کشور با مفاهیم و موضوع تامین اجتماعی و عملکرد و خدمات این سازمان است که سال گذشته در تمامی شعب استان ها اجرا شد و امسال نیز این طرح در حال اجر است.

درباره کارگزاری 192