به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی “نگاه یک” گفت: با استقرار پرونده الکترونیک سلامت اطلاعات مربوط به هزینه های سلامت شفاف می شود و بیمه ها برای برخی از آزمایشهای تکراری هزینه نخواهند داد.

وی پیشگیری از اسراف در هزینه های درمانی را نیازمند توسعه پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: اسرافهایی در دریافت خدمات داریم. به عنوان مثال کسی که دفترچه دارد می تواند در یک روز ۵ بار سی تی اسکن انجام دهد؛ ام آرآی بگیرد و به ۵ متخصص مراجعه کند که برای رفع این مشکل باید از سیستم فن آوری اطلاعات کمک بگیریم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از همکاری این وزارت خانه با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای پیشبرد پروژه پرونده الکترونیک سلامت خبر داد و گفت: ما بهترین های کشور را در اختیار گرفتیم اما این کارها زمان می برد ما ۴ سال است که این کار را دنبال می کنیم و امیدواریم تا آخر شهریور مرحله جدیدی از پرونده الکترونیک سلامت را آغاز کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را نیازمند فراهم شدن زمینه ها و ابزارهای مورد نیاز دانست و گفت: اینکه ترجمان کارهای دیگران را در کشور بدون فراهم کردن امکانات و ابزار  مورد نیاز شاهد باشیم، شدنی نیست. اینها را سالها قبل ترجمه کرده ایم و حتی در قانون آورده ایم و بعد هم کارنامه ای رقم نخورده است.

دکتر هاشمی افزود: برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده نیاز به زیرساخت داریم. وقتی که ۴ سال پیش کار را شروع کردیم ۴۵ درصد مراکز ما پزشک نداشتند، معنی اش این است که ما باید ظرفیت تربیت پزشک و متخصص را افزایش دهیم؛ پرونده الکترونیک سلامت را درست کنیم و پوشش اینترنت را گسترده کنیم. باید بتوانیم سطح یک خدمت که خانه بهداشت و بهورز است را تعریف کنیم، سطح ٢ را تعریف کنیم و کلینیک های متعدد بسازیم که ما بالغ بر ۶۵٠٠ مطب ساختیم که در قالب کلینیک های ویژه است. باید بتوانیم اورژانس ها را نوسازی و بازسازی کنیم.

وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته به تدریج شرایط برای استقرار پزشک خانواده فراهم می شود و در حاشیه شهر ها و شهرهای زیر ١٠٠ هزار نفر این کار کامل شده است.

ویدیو سخنان وزیر بهداشت در برنامه تلویزیونی نگاه ١

درباره کارگزاری 192