11اسفند 1390

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد:

تامین اجتماعی کارت طلایی یا کارت سلامت صادر نمی کند…

14بهمن 1396

کمک هزینه پروتز (عینک ،دندان و…)

تامین و ارائه وسائل کمک پزشکی که برای اعاده سلامت ،جبران نقص عضوجسمانی یا تقویت یکی از حواس کاربرد دارند،یکی از خدمات وحمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی است در اصطلاع پزشکی به این وسائل پروتز واروتز میگویند بعبارتی پروتز به آندسته از وسائل کمک پزشکی گفته میشود که کاربرد آنها برای تقویت یکی از حواس پنج گانه یعنی بینایی،شنوایی،لامسه ،بویایی وچشایی است.اروتزها نیز آن دسته از وسائل کمک پزشکی هستند که برای اعاده سلامت یا جبران نقص عضو مورد استفاده قرار میگیرند.