مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی در یک ارتباط تلفنی با رادیو تهران، ضمن تشریح شرایط بازنشستگی به سئوالات شنوندگان نیز پاسخ داد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمد علی جنانی با بیان اینکه یکی از حمایت های اصلی تامین اجتماعی، تعهدات بلندمدت ( مستمری ها) است، گفت: این حمایت متاثر از سابقه و میزان پرداخت حق بیمه ای است که قانون تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه شرایط بازنشستگی در ماده ٧۶ و تبصره های آن مطرح شده است، افزود: در این قانون، آقایان با ٢٠ سال سابقه و ۶٠ سال سن و خانم ها با ٢٠ سال سابقه و ۵۵ سال سن مشمول برقراری بازنشستگی می شوند.
مهندس جنانی اظهار داشت:  همچنین طبق قانون ٧۶ تامین اجتماعی، آقایان با ٣٠ سال سابقه و ۵٠ سال سن حائز دریافت مستمری می شوند و در مورد بانوان نیز با ٣٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۵ سال سن مشمول برقراری  بازنشستگی هستند.
وی گفت: درهمین قانون به بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور نیز اشاره شده است که شاغلان در این بخش با ٢٠سال متوالی و ٢۵ سال متناوب اشتغال بدون شرط سنی برای خانم ها و آقایان حائز دریافت مستمری می شوند.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی افزود: طبق قانون ٧۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که سابقه ٣۵ سال پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون شرط سنی حائز دریافت مستمری می شوند.
مهندس جنانی گفت: همچنین طبق همین قانون، بانوان مشمول قانون کار که ٢٠ سال سابقه و ۴٢ سال سن دارند می توانند برای بازنشستگی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت مستمری تابع ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی است، افزود: مبنای محاسبه بازنشستگی متوسط مزد مبنای کسر حق بیمه ای است که در٢ سال آخر اشتغال پرداخت شده است.
مهندس جنانی با اشاره به افزایش سالانه مستمری ها متناسب با نرخ تورم طبق ماده ٩۶ قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: در چند سال اخیر سازمان تامین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش مستمری ها را انجام داده است.

 

درباره