کارگزاری ۱۹۲

سال گذشته، یک میلیون و ۲ هزار و ۹۷۶ لیست حق بیمه به صورت اینترنتی توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع لیست های دریافت شده مربوط به حق بیمه، یک میلیون و ۲هزار و ۶۰۳ مورد تایید بوده است.
ارسال و پرداخت حق بیمه از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی است که با استقبال خوبی از سوی بیمه شدگان و کارفرمایان مواجه شده و درنتیجه در این بخش مراجعات به شعبه بسیار کاهش یافته است.
ادارات کل تامین اجتماعی مازندران، شرق تهران، اصفهان، خراسان رضوی،غرب تهران، فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین اداراتی بودند که در سال گذشته بیمه شدگان و کارفرمایان تحت پوشش آن لیست حق بیمه را الکترونیکی ارسال کرده اند.

درباره کارگزاری 192