به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،
حسین شاهوردی افزود: این گروههای اعزامی از استانهای فارس، قم، خوزستان، یزد، لرستان، همدان، اصفهان، قدس و تهران به شهر مشهد مقدس مشرف شدند.
وی ادامه داد: طی اعزام این دو گروه در هفته دوم دی ماه سال جاری ٧٧۵ نفر دیگر از بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی به این سفر معنوی مشرف شدند.
گفتنی است، مدیر کل فرهنگی واجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اعضای هیات مدیره کانون های بازنشستگی استان خوزستان دیدار کرد.
حسین شاهوردی طی دو نشست جداگانه با اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و همچنین اعضای هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته استان خوزستان  دیدار و گفت و گو کرد.
وی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان خوزستان گفت: بی تردید پاسخگویی ، کلید رفع ابهامات و مشکلات است اما بدون تکیه بر تعامل و درک متقابل سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی از یکدیگر این امر میسر نخواهد شد .
وی با اشاره به استفاده حداکثری از توان موجود در راستای رفع موانع و ارج نهادن به زحمات و تجارب همکاران بازنشسته گفت: کانونهای کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی یاور همیشگی این سازمان هستند.
عبائی رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی استان خوزستان نیز ضمن تشریح مشکلات و دغدغه های بازنشستگان استان ، از توجه معاونت فرهنگی و اجتماعی  به مستمری بگیران که با اجرای برنامه ها و طرح های متنوع انجام می گیرد تشکر کرد .
درباره کارگزاری 192