شعبه جدید تامین اجتماعی ملاردشعبه جدید تامین اجتماعی ملارد

شعبه ملارد کد ۰۸۷۰

نام واحد تیپ یک ممتاز

نشانی: ملارد، سه راه مارلیک، جنب ایستگاه تاکسی پلاک ۶۳ کدپستی: ۳۱۶۹۹۶۳۳۱۹

ایمیل: tamin.malard@tamin.ir

تلفن
رئیس شعبه ۶۵۱۱۸۴۸۶
نمابر ۶۵۱۰۸۳۴۳

تلفنخانه ۶۵۱۰۵۴۳۴
بانک رفاه کد ۱۱۲۰ سه راه اندیشه ۶۵۱۰۷۳۹۳

احمدعلی کیهانی کیا

احمدعلی کیهانی رئیس شعبه تأمین اجتماعی ملارد

درباره کارگزاری 192

برای سوالات بیمه ای کلیک کنید