به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدرضا جعفریان اظهار داشت: در سال تحصیلی ٩۶ ، مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در “کتاب درسی الزامات محیط کار دوره دوم متوسطه در کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش” و همچنین “کتاب حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم دوره متوسطه شاخه فنی و حرفه ای رشته حسابداری” به چاپ رسیده است.

دکتر جعفریان ادامه داد: کتاب ” جانمائی مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی در کتب درسی آموزش و پرورش” که در راستای اهداف راهبردی سازمان تأمین اجتماعی با برنامه عملیاتی تحت عنوان “توسعه مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی در کتب درسی”  تهیه و تدوین شده است.

مشاور عالی اجرایی و دستیار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: این مهم  با هدف فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان به ویژه نسل مولد و کارآفرین فردا، ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی، گسترش پوشش بیمه‌ای و توانمندسازی دانش‌آموزان در جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی، در سه مرحله انجام پذیرفت.

دکتر جعفریان در ادامه اظهار داشت: مرحله اول با پژوهش در خصوص تحلیل محتوای کتاب های درسی دانش آموزان پایه های  اول تا نهم بر اساس شاخص‌های تأمین اجتماعی در کتب درسی ریاضی، فارسی، مطالعات (تعلیمات) اجتماعی صورت گرفت. مرحله دوم، مقایسه تطبیقی چگونگی آموزش مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب انجام و در مرحله سوم بر اساس نتایج این دو مرحله، و تشکیل کارگروه مولفه های کلان بیمه و تامین اجتماعی و رعایت استاندارد های تألیف کتب درسی و همکاری مولفین منتخب وزارت آموزش و پرورش، کتاب حاضر تدوین و مورد تایید نهایی کارگروه تبیین مولفه های بیمه و تامین اجتماعی قرار گرفت.

وی در خاتمه از تمامی کسانی که در این خصوص تلاش و کوشش فراوانی انجام داده اند، تقدیر و تشکر کرد.

درباره کارگزاری 192