ارائه خدمات سامانه ای در کارگزاری ۱۹۲ شعبه ملارد

Key Details

کارگزاری رسمی ۱۹۲ تامین اجتماعی شعبه ملارد با فراهم کردن امکانات سامانه ای از جمله صدور فیش حق بیمه برای کارگران ساختمانی کل کشور و همچنین حق بیمه‌ی بیمه شدگان خاص ، ارسال لیست بیمه و … درصدد ارائه خدمات برتر برای جلب رضایت ارباب رجوع و همشهریان عزیز می باشد