به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی،

به استناد ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود.
بر این اساس،

 • بیمه‌شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ٧٢٠ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد،
 • در  تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد،
 • ازدواج اول بیمه شده باشد،
 • ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد.

همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین ٢ سال قبل از ازدواج بر عدد ٢۴ (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود. درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.

 • اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود.
 • مثال :  بیمه شده ای در تاریخ ۹۵/۵/۲۰ازدواج نموده است او بایستی ۷۲۰روز سابقه تا پنج سال قبل از ازدواج داشته باشد بعبارتی ایشان ازتاریخ ۹۰/۵/۲۰ تا زمان عقد بایستی ۷۲۰روز سابقه داشته ودر تاریخ عقد مرداد ماه ۹۵ دارای سابقه وبیمه پرداز بوده باشد.

مدارک لازم و شرایط لازم:

 1. بیمه شدگانی که قصد استفاده از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی را دارند بطور مثال کمک هزینه ازدواج ابتدا بایستی از وجود پرونده فنی خود در آخرین شعبه بیمه پردازی (همان شعبه محل تقاضا)آطمینان حاصل نمایند ودر صورت عدم وجود پرونده فنی -قبل از تحویل مدارک کمک هزینه ازدواج نسبت به تکمیل فرم درخواست سوابق در شعبه محل بیمه پردازی اقدام نمایندتا پرونده فنی از شعب دیگر به شعبه محل تقاضامنتقل شود.
 2. حضور بیمه شده اصلی الزامیست
 3. اصل وتصویر صفحات شناسنامه زوج وزوجه
 4. اصل وتصویر صفحات ۱تا ۷عقدنامه
 5. تکمیل فرم اعلام شماره حساب تعهدات کوتاه مدت به نام بیمه شده اصلی(درصورتی که دربانک رفاه دارای حساب فعال میباشد فرم مذکور را از اینجا دانلود نمایید وتوسط بانک شماره حساب خود راتایید نمایید که مهر بانک الزامیست ودر صورتی که حساب رفاه ندارید نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایید و فرم مذکور را تکمیل وتایید نمایید.این فرایند درتمامی شعب بانک رفاه قابل انجام است و برای تایید الزاما”نیازی نیست به شعبه خود مراجه نمایید)
 6. تکمیل فرم تعهد بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده
 7. به همراه داشتن پرینت سوابق بیمه ای که میتوانید از اینجا دریافت نمایید

مدارک خودرا پس از تکمیل میتوانید تحویل کارگزاری ۱۹۲ واقع در ملارد  تحویل نمایید.

درباره کارگزاری 192