کارفرمایان برای استفاده از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیر مهلت دارند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب در این گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در سال گذشته نیز اجرا شد، گفت: کارفرمایانی که موفق نشدند از این طرح استفاده کنند،درخواست تخصیص فرصت مجدد برای برخورداری از مزایای این طرح را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٧ را به هیات محترم وزیران پیشنهاد دادند و هیات دولت مصوبه آن را در تاریخ ٩٧/٢/٩ به این سازمان ابلاغ کرد و این مصوبه مورخ ٩٧/٢/١٠ از سوی سازمان تامین اجتماعی به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ شد.
قریب اظهار داشت: کارفرمایان واجد شرایط تا تاریخ ٩٧/۴/١٠ مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: تمامی کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می توانند دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
قریب افزود: طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاههای معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه بدهی های تا ۵ میلیارد ریال کارفرمایان توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می شود، گفت: بدهی های تا ٢٠ میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استان ها و بیش از ٢٠ میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجا بدهی را نداشته باشند، افزود: می توانند درخواست تقسیط بدهی خود را ارائه دهند و اگر در ١٢ ماه تقسیط کنند از ١٠٠درصد بخشودگی برخوردار می شوند و چنانچه در ١٨ ماه بدهی خود را پرداخت کنند از ٨۵ درصد بخشودگی بهره مند می شوند، در ٢۴ ماه بدهی خود را تقسیط کنند از ٧۵ درصدبخشودگی برخوردار هستند و اگر در ٣٠  و یا ٣۶ ماه قسط بندی کنند به ترتیب از ۶٠ و۵٠ درصد بخشودگی برخودار می شوند.
قریب با بیان اینکه کارگاههای فعال مشمول استفاده از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب هستند، ادامه داد: کارگاههای ورشکسته و تعطیل مشمول این طرح نیستند.
وی تصریح کرد: اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام می شود و هدف از اجرای آن کمک به کارفرمایانی است که درایجاد بحران و عدم پرداخت حق بیمه مقصر نبوده اند بلکه نوسانات ارزی و پدیده های طبیعی(زلزله و..) منجربه بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی شده است.


فیلم توضیحات مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص جزئیات طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

درباره کارگزاری 192